Zonne-energie

Zonne-energie

Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit zonnestraling.

Dit gebeurt op deze ogenblik in België en Nederland vooral op 2 manieren:

FOTOVOLTAÏSCHE CELLEN

De meest gebruikte toepassing is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd).

Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom.

Een ander voordeel van zonnepanelen is het feit dat men elektrische energie kan verkrijgen op plaatsen waar het moeilijk of onmogelijk is.

Hierbij wordt over het algemeen wel gebruik gemaakt van een opslagsysteem.

ZONNEBOILER

Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte.

Dit gebeurt door zonnecollectoren.